Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-load.php on line 24

Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-includes/load.php on line 333
BAKARUHÁBAN @ Gondolatok oktatásról nevelésről…

BAKARUHÁBAN

This entry was posted by on vasárnap, 31 március, 2013 at

Néhány epizód 56 hónapos katonáskodásomból.

Zászlósi kinevezésemet követően /1944/ néhány nap szabadságot kaptam. Időmet Ábrahámhegyen töltöttem. Apósom építési vállalkozóként éppen befejezte Bajcsy Zsilinszky Endre  horgász-tanyájának átépítést. Elkészítve a számlát, együtt mentünk Pálkövére, ahol személyesen találkoztam Bajcsyval. Beszélgetés közben szóba került, hogy azonos napon akarunk Budapestre utazni. Felajánlotta, hogy keressem fel kupéjában. Hosszan beszélgettünk a háború kilátásairól, s egyebekről. Várható, érzékelhető volt, hogy teljes a kudarc. Megemlítette, hogy van egy mozgalom, amelynek az a célja, hogy egy maroknyi hadsereget toborozzon,  nemzeti színekben, azokra az időkre, amikor a várható szovjet megszállás következtében a nemzeti önállóságnak alig lesz támasza. Ha ez a kis hadsereg megalakul és  a Zirc környéki terepen állomásozik, talán ez  lehetőség, hogy a majdan megalakuló kormány hasznára váljon, erőt képviseljen. Szóba került az is, hogy egy szervező tiszti csoport Budapesten működik, nagyon veszélyeztetett körülmények között. Elmondta, hogy a katonai szárny vezetője  Kiss János altábornagy, akit, kőszegi diákkoromból ismertem. /Lányát kísértem, egy idényben, tánciskolába./Hamarosan össze is hozott Tarcsay Vilmossal egy budai kávézóban, aki beavatott a tennivalókba és további illegális találkozókat is terveztünk.

Azt gondolom, az érthetőség kedvéért, be kell mutatnom, életemnek ehhez a részéhez kapcsolódó fejezetét.

1941 őszén vonultam  be Nagykanizsára a 17. gyalogezred Károly laktanyai Zászló- aljához, kötelező katonai szolgálatra, karpaszományos újoncként. Három hónap elteltével a József laktanyában kezdődött az első, féléves, tartalékos tiszti iskola. Annak végeztével Csáktornyára vezényeltek csapatszolgálatra, hadapród őrmesteri rendfokozattal.

Félév után sorra került a második tartalékos tiszti kiképzés, ugyan csak Nagykanizsán. Ezt követően,Tapolca közelében egy lőszerraktárnál teljesítettem szolgálatot, kiképző tisztként.

1943 nyarán hadosztályommal Ukrajnába vezényeltek, szakaszparancsnoki minőségben.

Otinia térségében légnyomást kaptam és elveszítettem az eszméletemet. Eszmélésemet követően, másnap hajnalban, felszerelésemből csupán a pisztolyomat találtam meg, mindössze a csőre töltött egy golyóval. /Máig titok, ki, miért, hagyott ott!/ Napokkal később, századom néhány emberével találkozva, sikerült a Kápátok előteréig eljutni. Eközben   körém sereglett, több  mint, kétszáz honvéd. Velük, egy folyócska völgyében, a hegyorom felé haladva, találkoztunk a Csáktornyai zászlóalj- parancsnokommal, Kapossy ezredessel. /Csáktornyai szolgálatom idején még őrnagy volt./ Igen megörült, a velem volt, nagyszámú katonának. Intézkedett a hiányos fegyverzet kiegészítéséről. /Mindenki géppisztoly kapott. Az ígért vacsora viszont elmaradt. A konyhát találat érte./

Megtudtam, hogy készülőben van egy szovjet hadosztály bekerítése. Embereimmel azt a feladatot kaptuk, hogy a völgyben felfelé törő erőket tartóztassuk fel. Ezt  sikerült  teljesíteni. Az ellenséges hadosztály kelepcébe került és végül is a két párhuzamos hegygerincről,  az őket körülvevő magyar erőknek, megadták magukat./ A szovjet hadosztályparancsnokot később a Szovjetunióban hadbíróság elé állították./ Én megsebesültem /Comb és karlövést kaptam. / Néhány napot Tarackközben töltöttem, onnan kórházvonattal Kalocsára vittek. Felgyógyulásom után Csáktornyán jelentkeztem, szabadságot remélve.  Egy zászlóalj szervezése volt éppen napirenden. A kijelölt zászlóalj- parancsnok, pisztolyát tisztítva, véletlenül megsebesítette magát. Más nem lévén, nekem kellett a helyébe lépnem. Vonattal, ill. gyalog Ősi községbe kellett eljutnunk. Ott ért a Horthy-proklamáció. Mindenki, magam is haza indultunk. Engem egy nyilas karszalagos szakaszvezető, embereivel, a csajági állomáson géppisztollyal arra kényszerített, hogy a már letartóztatottakkal együtt Várpalotára, a várba menjek. Valamikor, az éjszaka folyamán Major alezredes /a tartalékos tiszti iskolán, egyik tanárom/ szemlét tartott. Felismert és kikérdezett.

Hajnalban egy őrmester, az ő aláírásával egy nyílt- parancsot hozott. Ebben az állt, hogy Soltvadkerten a nyolcadik gyalogezred parancsnokánál kell jelentkeznem szolgálattételre.

A vasútállomáson vonatra várva, sortüzet hallottam. /Később tudtam meg, hogy a várban a letartóztatottakat  megtizedelték./ Körülményesen, de eljutottam Soltvadkertre. Jelentkeztem, és azonnal a tűzvonalba kerültem. Tudott, hogy a Duna –Tisza- közi harcokban az ellenállás csak napokig tartott. Sarkunkban a támadókkal, néhány nap után egy dunai átkelő hajóval  a Dunántúlon voltunk. Onnan Csömör községbe vezényeltek bennünket. Ludányi ezredes, a tőle szokott dörgedelemmel fogadott és rögtön az első vonalba küldött szakaszparancsnokként.

Egy éjszakai ellenőrzés során kaptam egy szilánkot a fejembe. Budapestre küldtek.

Szeptemberben találkoztam Tarcsay Vilmossal, akitől kaptam néhány kitöltetlen nyílt parancsot, azzal, hogy akit meg lehet győzni, kapjon belőle, és menjen Zircre. Ott van a gyülekező. Megbízatásomnak csak néhány esetben tudtam eleget tenni, mert egy belövéskor légnyomás ért. A MÁV kórházban eszméltem, néhány napig pihentem. A harmadik reggelen, mielőtt az élet beindult, a kórterembe jött egy orvosnő és csak annyit mondott: „Uram, az aktatáskáját a kazánba dobtam.” /Benne voltak a kitöltetlen nyílt- parancsok és két pecsét./ Akkor nem, később sem tudtam megköszönni, azóta sokszor, ma ismét, megköszönöm az ismeretlennek, életmentő tettét./

Néhány nap elteltével megjelentek a szovjet katonák. Minden ápoltat „megvizsgáltak” és a kórterem, lehet, hogy a kórház is, majdnem kiürült. Néhányad magammal a Keleti melletti,  un. Vasudvarba kerültem. Talán a második nap felfigyeltem egy kozáksapkás „oroszra,” kiderült, egy diákkori versenyzőtársamról van szó, aki fogságba esve, tolmács szerepet vállalt.  Beszélgettünk, kaptam tőle egy darab szalonnát és egy darab kenyeret. Aztán elköszönt. Néhány nappal később, sok sorstársammal, Gödöllőre indultunk. Ott a Grassalkovich kastély lett a szállás- helyünk. Az elhelyezésünk zsúfoltabb nem lehetett volna.  Ami meglepett, hogy egyik nap a nevemet ordítva, kerestek. Némi töprengés után, mégis jelentkeztem. Egy tágas irodába kísértek, ahol tolmács segítségével kérdezgettek. /Csak a kérdésekre válaszolhattam./

Ez, napokon keresztül, ismétlődött, mígnem, talán egy hét elteltével azt az utasítást kaptam, hogy vigyem magammal minden holmimat a kihallgatásra. Az udvaron egy teherautó várakozott, abba tessékeltek. Mellém ült egy kirgiz kinézetű, hosszú szuronyos katona és Debrecenben, az pénzügyi palota előtt, álltunk meg. /Izgalmas utazás volt./ Kiderült, hogy az új hadügyminisztérium székel ott. Rövid diskurzus után a Pavilon laktanyába kellett mennem, ott egy hadosztály szervezésében kaptam feladatot. Szovjet tisztek, egy nap után, magunkra hagytak. –  Szállást egyik közeli utcában kaptam. Napközben pedig az innen onnan ékezett katonákat kellett elszállásolni a laktanyában, és megkezdtük a századok szervezését, kinek- kinek a kiképzését szem előtt tartva. Bizony akadt, aki más szerepet akart magának, mit  amiben jártas volt. Ez sok nehézséget okozott. A másik gond abból adódott; hogy önként jelentkezőkből, női egységet is szervezni kellett. Jelentkezőkben nem volt hiány, a fegyelmet azonban nem akarták megszokni.

Valamikor 1944 tavaszán befejeződött a munka. Én a 17. ezred egyik páncéltörő századának a parancsnoka lettem. Április közepén , az egész hadosztály, vonatra szállt.  30.-án szálltunk ki Körmenden. A május 1-i ünnepségen a katonaság képviseletében, ott ültem a főtéren. Az alakulat,  gyalogosan, fegyverzet nélkül, indult Ausztriába. Két nap után értem utol őket. Már Graz közelében voltunk és a fegyverzetre vártunk. Május 9-én értesültünk az előző napon megkötött fegyver-letételről. Megkaptuk a parancsot, hogy gyalogmenetben Székesfehérvárra kell vonulnunk. /Lovas kocsival Kőszegre mentem szüleimhez. Ott volt feleségem, 2 éves kislányommal. Magammal vittem őket a századomhoz. Feletteseimnek nem volt ellenvetésük. Lovas kocsin utazhattak velünk./ Ezredünk Székesfehérváron kapott feladatokat. Engem századommal, és még egy századnyi honvéddel Polgárdiba küldtek. Az volt a dolgunk, hogy a Balaton és a Velencei tó közötti szakaszon  az olajvezetéket, a vasutat és a közutat biztosítsuk. Őrsöt helyeztem el pl. Tác községben és rendszeresen járőröztünk. Hadosztályparancsnokságunk Almádiban székelt. Többször kaptunk ellenőrzést. Majd egy évig tartó megbízatásunk 1946 májusáig tartott, amikor is a hadosztályt feloszlatták. Az embereim leszerelése után, magam is megkaptam az obsitot. Lehetőséget kínáltak ugyan a HM- ben.  Ám a civil életet választottam.

Hosszúra nyúlt életemből /a 93. évemet taposom/ ez az időszak,  keserédes emlékekkel terhes. Az angyalbőrt végig szívből utáltam. Kötelességeimet ennek ellenére igyekeztem teljesíteni, ugyanannyira, hogy pl. az első tiszti iskolán harmadik, a másodikon rangelső lettem, elsőként neveztek ki zászlósnak. A Polgárdiban töltött egy év alatt kétszer léptettek elő. Továbbképzésre öt alkalommal hívtak be, ám akkor un. hallgatói rangot viseltünk. Végül pedig, amikor hadkötelességem megszűnt, a leszerelési okmányba az alhadnagyi rangot írtak.

Igaz, az ellenállási mozgalomban, ill. az új hadseregben végzett munkámért havi 33.000,- forint nyugdíj kiegészítést kapok. Igaz, hogy pályám szinte zökkenőmentesen zárult, mégis hiányérzetem van. Azt gondolom sokat adtam, ám keveset kaptam a megbecsülésből Ennek okát pedig abban látom, hogy nem sokat törődünk egymással. „Hagyjuk, hogy mindenki saját sorsát  kovácsolja.” Azt mondjuk: „Harcold ki jussodat!” Én erre alkalmatlan vagyok. A felsőbbséget meg az jellemzi, hogy nem igazán törődik az alárendeltekkel. Még mindig nem!

17gyalezr_erfalvyferenc_small


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.