Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-load.php on line 24

Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-includes/load.php on line 333
LELKEM KERESI A NYUGALMAT @ Gondolatok oktatásról nevelésről…

LELKEM KERESI A NYUGALMAT

This entry was posted by on szombat, 11 május, 2013 at

Lelkem keresi a nyugalmat

A néha káosznak látszó világrendben az emberek, itt a földön, sokszor még önmagukat sem találják. Pedig ugyancsak jó lenne tudni ki vagyok. És azt is  hogy mi a dolgunk a világban, ebben a néhány évben. Első szám egyes személyben: lelkem talán akkor nyugodna meg, ha tudná, mit is jelent embernek lenni, mi mindent kell tennem, amíg járom, másokkal karöltve, a magam útját.

A választ keresni mindig időszerű, de kilencvenen felül egy nappal sem halasztható. Igen-ám, de hol találjuk a megtelelő támpontokat, hol van a valóságot tükröző mondanivaló? – Talán a tanultakban? Vagy inkább a tapasztalatokban? A tanultakban azért talán, mert, ahogy a valóság, a tudás is folyton más. A tapasztalatban azért inkább, mert mindenki magában bízhat leginkább   .

Az ember /Homo/, tudásunk szerint, társadalmi lény, munkát /céltudatos tevékenységet/ végez, tagoltan beszél, gondolkodik /felidézi a múltat, előre lát, még tervez is./

Gondolatai, tettei mégis egy gépkocsi volánjának a szerepéhez hasonlatosak. A mögötte ülőtől függ hová megyünk, hol állunk meg. Persze sokféleképpen lehet nevezni Őt, de  meghatározó szerepét tagadni aligha érdemes. Vele, általa valósul meg a történés, valósítjuk meg önmagunkat, mind azt, ami megtörténik velünk.

Melyek hát a nyugalom forrásai?

Az alapvető közösség a társadalomban a család /egy férfi, egy nő és gyermekek szövetsége/, szoros kötelékben a rokonsággal. Tennivalója, a gyermekek és egymás nevelése mellett, a   minden napi aprómunka. – Nyugalom bázis.

A céltudatos tevékenység nagyobbik hányada a munkahelyi közösségekben zajlik. A társadalom anyagi és szellemi ellátását ezek hivatottak biztosítani. Itt képződnek azok az értékek is, amelyek lehetővé teszik a gyarapodást is.- Szervezettsége nyugalmat sugározhat.

/Nem lehet hallgatni arról sem, hogy egyes személyek, csoportok az értékek nagy hányadát, magántulajdonként zsebelik be, másokat kirekesztve még a lehetőségéből is. Ez áll aztán minden elégedetlenség hátterében. Okoz zavarokat, vezet lázongásokig./

Történelmünk során, hosszú időn át, fontos szerepet töltöttek be a nemzet-közösségek.

Meggyőződésünk szerint korunknak is a nemzeti államok felelnek meg igazán. A nemzettudat és a nemzeti összefogás lehetne napjainkban is az egyik olyan erő, amely kiküszöbölhetné a társadalmi feszültségeket. Erre utal számos nemzeti állam újraéledése, azok az önállósodási törekvések is, amelyek szerte a világban napirenden  vannak. – Ha megvalósul nagy érték.

A fentebb érintett három meghatározó társadalmi közösség problematikája mellett nagy űrt jelent a vallásos közösségek gyérülése. Egyrészt, mint a gépkocsi-volán példája jelzi, az agy tevékenysége nem több mint a voláné. Az agy is csak abban az esetben képes funkciójának megfelelni, ha az egész idegrendszer működését a jó, az igaz, a szép igénye hatja át, ha az erkölcsi értékek állnak a háttérben. Mégpedig, ha ezek egyenként és összességükben is az  egyetemes emberi értékeket fejezik ki. /Az ember élete, méltósága, közösségei, környezete, tulajdona, alkotásai./ „A tudomány, vallás nélkül sánta, a  vallás tudomány nélkül vak.”- /Einstein./ – A nyugalom tengere lehet.

A társadalmat nyomasztó terhek közül talán a legsúlyosabb:  a fogyasztói mánia. Ez olyan, mint némely szenvedélybetegség. Aki szenved tőle kénytelen mindenkit, akit lehet, kifosztani. /Tekints Nyugatra!/ Őrizkedjünk tőle!

Van- e helye, ezen a Földön, a nyugalomnak? – kérdezzük. Gyorsan mondom: Van! Aki a „volán” mögött ül annak nemcsak természete a szeretet, de igen jó humorral is rendelkezik. Még a nagytekintélyű EU-t  is megfricskázza. Amúgy, a saját érveibe fojtva. Az EU alkotmány nem utalhat a kereszténységre- mondták. Az EU zászlót 1955.dec.8-án szavazták meg egyhangúan /a szeplőtelen fogantatás napján/. A kék,a Szűzanya színe. A 12 csillag a Jelenések könyvében is szerepel, a „napba öltözött asszony” fejét díszíti. A nagytekintélyű szavazók egyike sem gondolt erre? Vagy volt, aki mégis?  Ferenc pápa szerint „ Isten szerencsére nem fáradt bele a megbocsátásba, sajnos mi fáradunk bele sokszor a bocsánatkérésbe.”- Ne adjuk fel, ne fáradjunk bele!

A tudomány manapság veszélyes eszköz lett a politikusok kezében. Túlbecsülik szerepét, mintegy „felmagasztalják”. Úgy tűnik még Heisenberg figyelmeztetése sem elég:

„Amikor az első kortyot kiiszod a tudás poharából, könnyen ateistává válsz, de a végén mindig ott van Isten.” Ha valakinek ez sem elég, olvassa Neumannt: „ha úgy élek, mint Krisztus tanította, abból bajom nem lehet, akkor sem ha nem igaz a feltámadás, de ha igaz, és nem úgy élek, ahogy az Evangélium tanítja, abból óriási bajom lehet”.

2013-05-11.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.