Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-load.php on line 24

Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-includes/load.php on line 333
PÁRTOK NÉLKÜL @ Gondolatok oktatásról nevelésről…

PÁRTOK NÉLKÜL

This entry was posted by on vasárnap, 16 november, 2014 at

Manapság az emberek döntő többsége elképzelhetetlennek tartja, hogy pártok nélkül működjön, akár csak kísérlet képen, egy állam. Ezen persze nem lehet csodálkozni. A születő emberpalánta mindenütt a világon /talán egy-egy őserdei törzs tagjai kivételével/ beleszületik valamelyik hatalmi közegbe, a már évszázadok óta fungáló valamely államhatalom polgára lesz. Akadhat azonban olyan valaki is, aki a fennálló viszonyokkal megbékélni nem tud és, mert elégedetlen az igazságtalan berendezkedésű állapotokkal, elkezd gondolkodni, hogy nem lehetne-e ezeken az állapotokon legalább valamit korrigálni.

A fentiek előrebocsátása után vessünk néhány pillantást a politikai történése fő szereplőjére: a  p á r t r a .

A történelem tanúsága szerint, bizonyára a fejlődés törvényszerűsége okán, létrejött, egymás után, néhány osztálytársadalom és ezek mindegyikére ráépült valamilyen államhatalom. Ezekben, régen is, de napjainkban is a mesterségesen kreált csoport érdekeltségű pártok torzsalkodnak a hatalomért, azzal a következménnyel, hogy egy, vagy egy-két párt elnyeri és gyakorolja, többnyire ideiglenesen, a hatalomból eredő dús lehetőségeket. Ez idő alatt a párt elit tagjai megszedik magukat. Majd újabb torzsalkodás után vagy ismétel, vagy átadja helyét az éhes utódnak. Mindez, folyvást ismétlődve már régtől folyamatosa kizsigereli az államhatalom által uralt tömegeket, súlyos szegénységet, nincstelenséget okozván. /A másik oldalon pedig létrehozta az oligarchiának és kiszolgálóinak, dús anyagi bázisát./

Ma is ebben a kelepcében vergődik a világ lakosságának döntő többsége. A valószínű okot fentebb már, nyilvánvalóvá tettük.

Most a fentebbi célzástól elszakadva reálisan adódik a kérdés, hogy ez-e a világ rendje. Örök törvény-e a nincstelenség, a nyomor, a másik oldalon kevesek dúskálása, azaz a gazdasági kizsákmányolás és következményei: a hatalom gyakorlóinak gátlástalan uralma, folytonos gazdagodása? Nincs-e mégis valamilyen mód egy igazságosabb társadalmi rend megvalósítására?

A mai áldatlan viszonyok fő okát, a váltógazdaság sémája szerint működő pártok uralkodási, kizsákmányolói gyakorlatában jelölhetjük meg.

A továbbiakban más körülményeket, tényezőket figyelmen kívül hagyva csupán azt kíséreljük meg bemutatni, hogy egy párt létrejötte, története milyen jellegzetességeket mutat, hogyan válik kizsákmányoló hatalommá. – Az első megjegyzésünk, hogy nincs két egyforma párttörténet. Egyenként ezeket mind bemutatni lehetetlen. Adódik a választás kényszere, vagy keressük az általánost, vagy a jellemzőt mondjuk el egy konkrét pártról. Ez utóbbi megoldásra voksoltunk, mert ez a könnyebb.

Az MSZP-t „pécéztük” ki, mert ma itt él köztünk és naponta érzékeljük tevékenységét. Múltja meg rövidebb, mint pl. a liberálisoké, akik évszázaddal ezelőtt már léteztek és arculatukat folyton változtatva ma már csak abban azonosak önmagukkal, hogy az éppen meg-lévő értelmiség „mindentudását” hirdetik, azt a tetszetős jelszót hangoztatva, hogy „mindent szabad, ami másnak nem árt.” A piacgazdaságot éltetik, tartják az egyetlen lehetőségnek. Adják a tanácsokat, de mert tömegük nincs, a befolyásuk sem jelentős.

Nézzük hát az MSZP-t. Tudjuk, hogy az MSZMP utódpártja. A magyar szocialista berendezkedés uralkodó garnitúrájának, és vagyonának örököse, a magyar gazdaság értékes üzemeinek, galádul megszerzett bitorlója, aki a korábbi rendszer bukásakor már célul tűzte, hogy ismét a hatalom birtokosa lesz. – Csaknem két évtizedes, hatalmas küzdelem árán, a tömegek feletti befolyás fokozatos gyengülése eredményekén, 2010-ben adta át, immár két ciklusra a hatalmat. – Két országgyűlési választás elbukása után, ma is ágál, Brüsszelhez az USA-hoz fordul /nem „eredmény” nélkül!/ hazugságaival, rágalmaival. Próbálja, hátba támadni, gyengíteni a fungáló FIDESZ – t. Viszont mivel a pártok mögött lévő a gazdasági erőcsoportok nem egységesek, a közöttük lévő ellenérdekeltségek, alig néhány év múltán, egy erőteljes /erőszakos/ tag, néhány társával „új” pártot alapított. A Demokratikus Koalíciót, kettészakítva az MSZP-t. A gátlástalanságára jellemző, hogy vezetője kijelentette, hogy a kétharmados többséggel megválasztott FIDESZ – nek nem hagy egyetlen napi nyugalmat. Itthon pokollá teszi az életét és külföldön ehhez partnereket is szerez. Megtette!

Ez utóbbi mondatokat újra latolgatva felrémlik a kérdés, hogy minden párt, a FIDESZ is kártékony-e?  Nem! Csak az elvetemültje. Egy a nemzeti érdekeket képviselő pártpolitikai erő, átmenetileg egyenesen nélkülözhetetlen, azért, mert a világon majdnem mindenütt a pártok által uralt rendszerek léteznek és uralkodnak, meg, mert más megoldás eddig nem látszik lehetségesnek. Vagyis az adott nemzetközi pártviszonyok nem teszik lehetővé a külön utat, –  másként, egy nemzet sem engedheti meg magának, hogy a világgal szembe menjen. A nemzeti pártokra tehát ma még szükség van. Ezért tehát a nemzeti célokat képviselő hatalmi erőknek fel kell használniuk, érdeküknek megfelelően, az általánosan uralmon lévő társadalmi berendezkedést. A nemzetállam újjászületése és a pártok, azaz a gazdasági érdekcsoportok képviseletének a felszámolása egyelőre várat magára, de történelmi távlatokban elkerülhetetlen feladat. A FIDESZ, mert nemzeti érdekeket szolgál adott társadalmi miliőben, kénytelen a párt voltát is továbbvinni.

Történelmi távlatokban a pártok helyére az állam vezetésére felkészült, szakmákat képviselő államférfiak kívánatosak, akik természetesnek tartják, és vállalják a nép érdekeinek a szolgálatát. Akik széleskörű társadalmi ellenőrzés mellett, a hibákat /ilyenek, még a korrekcióra szoruló jogszabályok is/ az észrevételeket, bírálatokat szakszerűen kezelik és a korrekciókat folyamatosan elvégzi.

Nem áll rendelkezésre ma még a megoldás sémája sem. De bizonyíthatóan vannak nemzetközi erők is, akiknek egyéniségei hasonló irányokat tartanak szükségesnek és ilyenek kidolgozásán fáradoznak. Az meg mindenképpen bizonyos, hogy a társadalom áldatlan állapotának felszámolása pártok nélküli berendezkedést feltételez. Új világ csírája van az idő méhében!


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.