Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-load.php on line 24

Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-includes/load.php on line 333
A KÖZVAGYON SZARKÁI @ Gondolatok oktatásról nevelésről…

A KÖZVAGYON SZARKÁI

This entry was posted by on szerda, 28 január, 2015 at

/Erkölcsi kötelességünk beszélni, ha a hallgatás félrevezet!/

Pesti lakásunk teraszának állandó vendége egy szarka /Pica pica/ házaspár. Szinte naponként körüljárják tágas teraszunkat, de a szomszédoknál is rendszeresen vendégeskednek. Jól élnek a városban is, holott igazi tanyájuk az erdőszél, a mocsaras, lápos, fás vidék. Eleséget bőségesen találnak, szereznek. Gömbölyded testük bizonyíték, hogy nem élnek rosszul. Érdekes megfigyelni, hogy fekete-fehér tollazatuk fekete részei kékes, zöldes, bíboros fényben csillognak, ha rájuk süt a nap. Nem meglepő, ha ez az emberben tetszést fakaszt. Mégis tudjuk róluk, hogy lopósak. És nem, csak élelmet, de mindenféle csecse-becsét is eloroznak.

Nem véletlen, tehát hogy a közélet orzóit szarkának titulálják. Ők abból lopnak, amit a munkás, a paraszt, a szellemi dolgozó előállít, ill. amit abból adóban a köznek befizet. Ők azok, akik szarkaként gondoskodnak jólétükről. Amit lopnak koránt sem csupán csecse becse. Súlyos milliókra, milliárdokra taksálható, amit zsebre tesznek. A közpénzek vándorolnak, már-már szervezetten, magánzsebbe /Azt suttogják, hogy 20 százalék az alsó határ, amit elvárnak az orcátlan, nem ritkán magas beosztású kufárok./ És láss csodát, védelmet élveznek és nem csak a gaztettek, de a gazok is. Pedig még csillogó tollazatuk sincs.

A miértre aligha lehet egyebet mondani, mint, hogy a pénz mákonyával megfertőzött, erkölcsi érzékkel nem rendelkező pszichopaták „ferde hajlamaival”, az önző emberek „orgiájával”van találkozásunk.

Ennél is rosszabb az a körülmény, hogy a becsületes, munkájukhoz értő, nem korrumpálható beosztottak, mert nem megvehetők, nemcsak útba vannak, de megtorlásra, akár állás-vesztésre is számíthatnak. Olyan következményekre, amelyek fokozatosan és szisztematikusan kiölik mindazt, ami az emberben még emberi. Hát ez már valódi mocsár a városban, de a falvakban is. Bűzös kigőzölgése belepi lassan az eget is.

Nem várhatunk, ennek véget kell vetni! És sürgősen, ha emberként akarunk élni.  S, mert az erkölcsi törvények, elvárások erőtlenek, a jogot kell igénybe venni, hogy végre rend legyen ebben a tolvaj dzsungelben. Az indok pedig nem csupán annyi, hogy a lopás erkölcsileg, jogilag, tehát társadalmilag elítélendő. Az is a mérlegen van, hogy a korrupció ellen tett észrevételek, netán bírálatok, nem csak kellemetlenek a bűnözőknek, de ma már üldözést is kiváltanak, egyes esetekben. Most még talán alattomban, aztán majd nyíltan is. = /Okot elbocsátásra, megtorlásra bármikor lehet kreálni./

Pedig mindenkinek illene tudnia azt is, hogy nem csak az erkölcs, a jogszabályok  tiltják a lopást, a korrupciót. Tiltja társadalmi szerződésünk, az alkotmány is. Anélkül, hogy elővennénk a vonatkozó paragrafusokat kijelenthetjük, hogy a polgárnak az alkotmány szerint sincs semmiféle jogosultsága meglopni a közösséget. Deák Ferenc az újságírókat inti: „nem szabad hazudni.” /A hazugság és a lopás testvérek./ Az alkotmány a polgárnak, minden polgárnak, a hatalom gyakorlójának is azt parancsolja, hogy: N E   L O P J! = Én, az ósdi pedagógus, akinek még nádpálcája is van, kegyetlenül ráütök a tolvaj kezére, és pedig azért, mert ez az alkotmányból fakadó kötelességem.= És akkor is, ha személyes kockázattal jár az efféle eszközhasználat!

A szarka eredendően mocsári madár. A város csak időleges, átmeneti lakhelye. Az ember, a természet részeként sem vállalhat szarka szerepet! Akkor ugyanis előbb-utóbb a láp lakójává válna, hiszen ott volna az igazi otthona. A fajunk azonban nem csupán a Föld lakója, de ura is. A szerepcsere, a szarkával, csak átmenti. Meg kell, meg fogunk szabadulni az emberi szarkáktól, még ha sok idő kell is hozzá!

Budapest,   2014. december 14.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.