Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-load.php on line 24

Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-includes/load.php on line 333
MAGYAR PAKTUM @ Gondolatok oktatásról nevelésről…

MAGYAR PAKTUM

This entry was posted by on szerda, 28 január, 2015 at

Amennyiben a világ, de ha csupán Európa történetét áttekintjük számos nehezen érthető hazai történésre lelhetünk. Spanyolországban pl. a Moncloa – paktumot 1977-ban kötötték meg és már 1985-ben beléptek az Európai Gazdasági Közösségbe. Magyarország 2004 óta az Unió tagja, de ma sincs a spanyol paktumhoz hasonló megállapodásunk, holott hiánya már az „égbe kiált”. Saját történelmünk is ránk pirit, hiszen l848-ban Budapesten a Pilvax kávéházban megszületett a Mit kíván a magyar nemzet című kiáltvány, ami az akkor esedékes problémáinkat foglalta össze, de/és a szabadságharc alatti törekvéseink alapvető mondanivalója maradt, sőt ma is példája lehetne egy most esedékes megállapodásnak. Annak a 10-15 alapvető fontosságú kérdésnek a megfogalmazására, amelyek segíthetnének megoldani a legfontosabb gazdasági és társadalmi problémáinkat, a minden párttal és civil szervezettel történő kötelező egyetértés előírásával. Hogy ehhez, a siker reményében hozzá foghassunk természetesen szükséges a nemzeti szuverenitás alapjainak a megléte a pártok és a civil szervezetek közötti megállapodásnak ez feltétele.

A paktum szükségességének emlegetése politikai körökben fel-felbukkan, de ódzkodás, „nem szeretem” hangulat és magatartás övezte a témát. A pártok, de a civil szervezetek is kerülgették, kóstolgatták a lehetőségeket. Mígnem a napokban a DEKA, Iványi Gábor metodista lelkész és Ferge Zsuzsa szociológus március 15-re „összehívták” a „Nemzeti Egyeztető Fórumot” és meghirdették a „Demokratikus Kerekasztalt.” Mindkét rendezvényre várják a magyar elit krémjét. Lehet erre azt mondani: „na, végre!” Azt is „Várjuk meg, mire mennek”. Ugyanakkor az is felvillan az agyakban, hogy milyen alapon nyúlnak ők ehhez a témához. Nem mondanám, hogy tilos, de azt igen, hogy ez az „elit krém” ugyancsak avas. Szóval tegyék, próbálják még Orbánt is „elzavarni”, de a nemzeti tömegek képviselőinek is lépniük kell. Tenniük kell a magukét. Az egyik lehetőség a magamfajta látó, halló, és értő, „nincs mit vesztenem” helyzetű közembernek a kezdeményezése, akit még a kora is véd. Azzal a reménnyel, hátha ráharapnak, a hozzáértők közül valakik, erre a fontos tennivalóra!

Az első probléma, megkeresni a szükséges szellemi kapacitást. Az a gondolatom, hogy a MTA volt elnökei közül valakik, hárman-négyen / Pl. Lovas László, Vizi E Szilveszter, Pálinkás József, Glatz Ferenc/ tehetnének ajánlást ara a 10-15 szakemberre, akik akarják is, tudják is mi a tennivaló a paktum létrehozása érdekében. Jó segítség lehetne számukra néhány szakíró, mint pl. Oplatka András, aki Neue Zürcher Zeitung külpolitikai szerkesztője is volt sokáig. Ők együtt alkothatnák azt a grémiumot /irányító, vezető testület/, amely a munkát elvégezné. A verbuválódó kis közösség az államfőtől kaphatná a felkérést és a megbízást is. Feladatuk a paktum megalkotása és javaslattétel a pártok és a civil szervezetek képviselőinek.

Csak jelzésként, néhány passzus a paktum lehetséges tartalmából. Döntő jelentőségűek: a gazdaság, a honvédelem, az oktatás, az egészségügy kérdései, de gondolni kell, a kisebbségi politika, a civil szervezetek tevékenysége, a mezőgazdaság komplex fejlesztése, a külpolitika egységes értelmezése, kezelésére is, stb.

A javaslatot népszavazás szentesíthetné!

Az országgyűlés feladata lenne a szükséges törvények, jogszabályok megalkotása, a költségek biztosítása, a javaslat, ill. a népszavazás eredményének megfelelően.

Ez, az egyesek által, talán naivnak minősíthető elgondolás, kezdeményezés nem is akar más szerepet magára vállalni, mint hogy zörget azokon az ajtókon, amelyek mögött a magyarságnak jövőt akaró tudós emberek ülnek, a magyar értelmiségnek, akiknek kutya kötelességük, most és mindenkor, a jövőt jelentő és biztosító munka élén állni! Az ország érdeke minden magán, párt és civil szempontot is felülír!

Budapest, 2015. január 21.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.