Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-load.php on line 24

Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-includes/load.php on line 333
KELL-E ÚJ VILÁGHATALOM? @ Gondolatok oktatásról nevelésről…

KELL-E ÚJ VILÁGHATALOM?

This entry was posted by on csütörtök, 19 július, 2012 at

Idős korban,amikor a napi és az egyéb kötöttségek már nem tesznek béklyót a gondolatokra,látva és hallva számos hírcsatornán ami a világban történik egyrészt ámulunk mert az ember valóban csodákat alkot,másrészt szörnyülködünk,mert olyasmiről is bőven értesülünk,ami a Föld pusztulását készítheti elő.Apokalipszisről a Bibliában olvashatunk. Ott a végítéletről van szó.- Ma a „pusztító világerő”-nek /Bogár László/ nevezett hatalom /Jacob Rothschild,David Rockefeller,II.Erzsébet és mások/munkálkodik,pusztít.Talán nem is akarják,de teszik.Kipusztítják az erdőségeket,szennyezik a levegőt.Következmény: emelkedik az átlaghőmérséklet,olvadnak a sarki jéghegyek,árvizek,hurrikánok stb. pusztítanak,a kontinensek egyes tájai sivatagosodnak.Vagyis leromlanak az emberi élet feltételei.Közben a pusztító erők azt remélik,hogy ők maguk megusszák és megmenekülnek azon kevesek is akik szolgálatukra szegődtek.Magabiztos dőlyfükben,igénybe véve az emberi alkotóerő meghatározó hányadát,valamint a politikai hatalmakkal együtt a fegyveres erők elitjét. A történelemben eddig egyedüli világhatalom a Római Birodalom volt.Közel ezer éven át uralta az akkor ismert világot.Azóta a világ ugyancsak kitágult.Voltak ugyan kísérletek ujjáélesztésére,pl.a jakobinus mozgalom,a bolsevizmus,a neoliberalizmus.Irreális álmaik,alkalmatlan eszközeik kudarcba vezették őket.Ma az atlantizmus próbálkozik.A globalista monopóliumok urai tervükhöz a neoliberális eszméket próbálják társítani.Kész tervük van:világnyelvük az angol,hadseregük az USA ármádiáján nyugszik.Még vallásra is gondoltak,valamilyen szabadkőmüves eszmét preferálnak.

Konkrét tervük jelenleg a még szabad országok,régiók megtörése,behódolásra késztetése.Alkalmazott eszközeik:belső ellentétek szítása,titkos szervezetek bevetése,alig álcázott kémkedés,esetenként likvidálás és nyílt agresszió.Mindez csupán utalás,korántsem a teljes arzenál.

Azok a népek akik megakarják őrizni szabadságukat természetesen keresik a kiutat és felteszik a kérdést: van-e ellenerő?

Nehéz a válasz!Ha mindent átgondolunk a legdöntőbb ellensúly a tömegek evidens érdeke és a túlélés lehetősége.Ebben a közegben az ellenállás megszervezésének alapja a kultúrális színvonal növelése,valamint az érdekképviselet erősítése.

A megmenekülés leghatékonyabb biztosítéka volna ha kiteljesedne a napjainkban szerveződő szövetség  a BRICh/Brazilia,Russzia,India,China/.Ebben a ma még kialakulófélben lévő együttműködésben China a legnagyobb erő.Kommunista ideológia és tőkés módszer segíségével tört a világgazdaság élére,ám hasznosan használta történelmének többezer éves tapasztalatait.Ma ott tart,hogy lehetőséget ad a szociális szabadság térnyerésére,kis-és középvállalkozások működnek otthon és a világ számos helyén,befolyásuk növekedőben van.Hatalmas hadipotenciállal rendelkeznek.Technikájuk a legkorszerübbek közé tartozik.A gazdaságban és a hadseregben használható emberanyag egyedülálló.Nagy fegyelem jellemzi minden ténykedésüket.-India eddig csendben,ám tudatosan és tervszerüen készült gazdasági és hatalmi/hadi/erejének növelésére.Az előrelátó munka és a nagy emberanyag jelentősen megnövelte erejét.Megléte ma már figyelmeztetés lehetséges ellenfeleinek.-Russzia katonai ereje ma sem lebecsülhető szintén népes ország,jelentős gazdasági és hatalmi tényező.-Brazilía mezőgadasága és népessége ugyancsak komoly erő.A BRICh mindenképpen ellensúly.

Növeli a pusztító erők elleni ellenállást a megújjuló és az új nemzeti államok sora Európában,de Ázsiában is.A nemzeti identitás szemben áll a kozmopolitizmussal és a neoliberializmussal,valamint a mögötte megbujó emberellenes erőkkel.A magyar történelem bizonyítja,hogy a megtett sorsuton számos nép /pl.hunok,avarok,tatárok,törökök,svábok stb/tagjaival és értékeivel erősödtünk.Vagy például a franciák elődei: pireneusi,mediterrán,alpini és egyébb népcsoportok, talán másfél évszázada lett náluk általános a francia nyelv és ma büszkén vallják magukat francia nemzetnek . Európa egyik meghatározó kultúrájú népe,annak ellenére,hogy mint Európa többi nemzete magába olvasztotta a görög-római,a zsidó-keresztény és mára már több más kultúra elemeit.Nagyon érdekes az USA rövid történelme ebből a szempontból.A szinte megszámlálhatatlan nép értékei beépültek a ma már egységesnek mondható angol nyelvbe és az USA polgárai egységes zászlót lengetnek és büszkén vallják magukat amerikainak.

A szakralitás ugyancsak elvi,egyben elemi erővel képviseli az általános erkölcsi tanításokat.Majdnem minden vallásnak elvárása az ember életének és méltóságának,közösségeinek és környezetének,tulajdonának és alkotásainak a védelme.A hit,az erkölcs megújulása hatékony erő.

Az előttünk álló legfontosabb feladat tehát az ellensúlyok erősítése,erőnk növelése,mert a pusztító világerő támadásban van.A felvilágosító munka során hangsúlyozottan tudatni kell,hogy az ember személyiség,azaz az egyes mindenki mástól különbözik.Tehát természetes a szellemi és az anyagi javakból való eltérő részesedés.Ezt megértetni,elfogadtatni elkerülhetetlen, egyben szügségszerü.

Nagy küzdelem előtt áll az emberiség:megmaradásunkért vívjuk harcunkat!Ma még talán nem sokan,ám egyre többen láttatni is akarjuk tennivalóinkat.A túloldalon ádáz emberek találtak egymásra.Miért ez a düh?-Mert kielégíthetetlen a gazdagság éhe,minél hatalmasabb a vagyon,annál hatalmasabb az éhség.

A megmaradáshoz elkerülhetelenül szükség van az ember küldetéséhez való hűségére,feladata véghezviteléhez pedig a bátorságára!

Fidelitate et fortitudine!


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.